Regulamin

      Goście przebywający w domu Mazurska Tajemnica, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.  Tel. do właściciela: 784-716-116.

 1. Do korzystania z domu uprawnione są osoby zameldowane. W domu może zamieszkiwać maksymalnie 6-8 osób.
 2. Doba pobytowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 3. Jest możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja.
 4. Rezerwacja domu nastąpi po wpłacie zadatku . Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania.
 5. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniem umowy najmu.
 6. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domu Mazurska Tajemnica (zadatek wpłacony przed przyjazdem zostaje zaliczony jako kaucja). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 7. Wpłacony zadatek/kaucja, zostanie zwrócona w dniu wyjazdu. Pod warunkiem, iż nie nastąpią żadne szkody spowodowane przez Gości (Najemcę).
 8. Goście (Najemca) nie może przekazywać ani udostępniać domu osobom trzecim; dom nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 9. W domu znajduje się pościel na jeden okres wynajmu.
 10. Ręczniki nie są na wyposażeniu domu.
 11. Dom jest przekazywany Gościom (Najemcy)w użytkowanie i odbierany przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domu przez właściciela.
 12. Wszelkie śmieci wyrzucamy do pojemników na zewnątrz domu.
 13. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 14. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domu Mazurska Tajemnica prosimy Gości (Najemcy) o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 15. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 16. Na posesji obowiązuje cisza nocna 22:00-7:00.
 17. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u właściciela.
 18. Za rzeczy pozostawione w domu właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domu.
 19. Na terenie posesji zakaz jest przebywania zwierząt.
 20. Goście (Najemca) domu mogą parkować swoje samochody tylko i wyłącznie na kostce brukowej i wjeździe przed bramą. Miejsce postojowe są miejscami niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domu Mazurska Tajemnica w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.
 22. W domu Mazurska Tajemnica obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 23. Najemca otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy z pilotem do domu, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 100,00 zł.
 24. Prosimy o przestrzeganie przepisów ppoż. na terenie całej posesji. Zabrania się używania w domu urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.
 25. Worki ze śmieciami wynosi się do pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku w miejscu oznaczonym.
 26. O porządek w Domu i na posesji podczas pobytu Najemca dba we własnym zakresie.
 27. Grillowanie może odbywać się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez właściciela. Zimny popiół z grilla należy wyrzucać do metalowego oznaczonego pojemnika.
 28. Goście (Najemca) korzystają z kąpieliska gminnego, sprzętu wodnego oraz rowerów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 29. Rowery i rowery wodne przechowuje się w miejscu wyznaczonym przez właściciela.
 30. Sprzęt wodny służy do używania zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy w celu wędkowania i rekreacji. Wypożyczony sprzęt wodny i turystyczny należy pozostawiać na wyznaczonym miejscu.
 31. Regulamin korzystania z trampoliny – odrębny regulamin przy urządzeniu.
 32. Regulamin korzystania z sauny – odrębny regulamin przy urządzeniu.

                                                                                                       Życzymy przyjemnego pobytu                                                                                                      

                                                                                               Właściciele Domu MazurskaTajemnica.

REZERWACJA