Regulamin 3

Regulamin Użytkowania Domków MAZURSKA TAJEMNICA 3.

Goście przebywający w domu Mazurska Tajemnica, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.  Tel. do właściciela: 784-716-116.

 1. Do korzystania z domu uprawnione są osoby zameldowane. W domu może zamieszkiwać maksymalnie 6 osób.

 2. Doba pobytowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.

 3. Jest możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja.

 4. Rezerwacja domu nastąpi po wpłacie zadatku/kaucji. Wpłata zadatku/kaucji stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem Elixir lub Blikiem w momencie zakwaterowania.

 5. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniem umowy najmu.

 6. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domu Mazurska Tajemnica3 (zadatek wpłacony przed przyjazdem zostaje zaliczony jako kaucja). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

 7. Wpłacony zadatek/kaucja, zostanie zwrócona przelewem lub Blikiem w dniu wyjazdu. Pod warunkiem, iż nie nastąpią żadne szkody spowodowane przez Gości (Najemcę).

 8. Goście (Najemca) nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domku nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.

 9. W domu znajduje się pościel na jeden okres wynajmu.

 10. Ręczniki nie są na wyposażeniu domu.

 11. Dom jest przekazywany Gościom (Najemcy) w użytkowanie i odbierany przy wyjeździe przez właściciela lub osobę wyznaczoną. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela.

 12. Wszelkie śmieci segregujemy i wyrzucamy do oznaczonych pojemników na zewnątrz domku.

 13. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.

 14. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domku Mazurska Tajemnica3 prosimy Gości (Najemcy) o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

 15. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

 16. Na posesji obowiązuje cisza nocna 22:00-7:00.

 17. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u właściciela.

 18. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 19. Na terenie posesji zakaz jest przebywania zwierząt.

 20. Goście (Najemca) domu mogą parkować swoje samochody tylko i wyłącznie na geokracie i wjeździe przed bramą. Miejsce postojowe są miejscami niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

 21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku Mazurska Tajemnica 3 w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.

 22. W domkach Mazurska Tajemnica 3 obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

 23. Najemca otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do domku, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 200,00 zł.

 24. Prosimy o przestrzeganie przepisów ppoż. na terenie całej posesji. Zabrania się używania w domku urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.

 25. Worki ze śmieciami wynosi się do pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku w miejscu oznaczonym.

 26. O porządek w domku i na posesji podczas pobytu Najemca dba we własnym zakresie.

 27. Grillowanie może odbywać się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez właściciela.

 28. Goście (Najemca) korzystają z kąpieliska gminnego na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 29. Regulamin korzystania z trampoliny – odrębny regulamin przy urządzeniu.

   

Życzymy przyjemnego pobytu

Właściciele Domków MazurskaTajemnica3.

REZERWACJA