Regulamin użytkowania domu MAZURSKA TAJEMNICA 2.

Goście przebywający w domu Mazurska Tajemnica, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków. Tel. do właściciela: 784-716-116.

1. Do korzystania z pokoi/domku uprawnione są osoby zameldowane i uprawnione do pobytu.
2. Doba pobytowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny. Jest możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja.
3. Rezerwacja pokoju/domku nastąpi po wpłacie zadatku. Wpłata zadatku stanowi akceptację regulaminu. W momencie zakwaterowania zadatek zostaje zaliczony na poczet kaucji za pobyt. Całą należności za pobyt należy zapłacić gotówką w momencie zakwaterowania.
4. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniem umowy najmu.
5. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do pokoi/domku Mazurska Tajemnica.. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
6. Wpłacony zadatek/kaucja, zostanie zwrócona w dniu wyjazdu. Pod warunkiem, iż nie nastąpią żadne szkody spowodowane przez Gości (Najemcę).
7. Goście (Najemca) nie może przekazywać ani udostępniać pokoi/domku osobom trzecim; pokoje/domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
8. W pokojach/domku znajduje się pościel na jeden okres wynajmu.
9. Ręczniki nie są na wyposażeniu pokoju/domku.
10. Pokoje/domek jest przekazywany Gościom (Najemcy) w użytkowanie i odbierany przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru pokoju/domku przez właściciela
11. Wszelkie śmieci wyrzucamy do pojemników na zewnątrz domu w miejscu do tego wyznaczonym.
12. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
13. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia pokojach/domku Mazurska Tajemnica prosimy Gości (Najemcy) o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
14. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
15. Na posesji obowiązuje cisza nocna 22:00-7:00.
16. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u właściciela.
17. Za rzeczy pozostawione w pokojach/domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoi/domku.
18. Na terenie posesji zakaz jest przebywania zwierząt.
19. Goście (Najemca) pokoi/domku mogą parkować swoje samochody tylko i wyłącznie na kostce brukowej i przy wjeździe przed bramą. Miejsce postojowe są miejscami niestrzeżonymi, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domu Mazurska Tajemnica w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.
21. W pokojach/domku Mazurska Tajemnica obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
22. Najemca otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do pokoju/domku, wejścia na posesję, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Za zgubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 100,00 zł.
23. Prosimy o przestrzeganie przepisów ppoż. na terenie całej posesji. Zabrania się używania w pokojach/domku urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.
24. O porządek w pokojach/domku i na posesji podczas pobytu Najemca dba we własnym zakresie.
25. Grillowanie może odbywać się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez właściciela.
26. Goście (Najemca) korzystają ze sprzętu wodnego (rowery wodne, łódka, kajaki) oraz rowerów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
27. Rowery, kajaki, łódką i rowery wodne przechowuje się w miejscu wyznaczonym przez właściciela.
28. Sprzęt wodny służy do używania zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy w celu wędkowania i rekreacji. Wypożyczony sprzęt wodny i turystyczny należy pozostawiać na wyznaczonym miejscu.
29. Regulamin korzystania z trampoliny – odrębny regulamin przy urządzeniu.
30. Regulamin korzystania z sauny – odrębny regulamin przy urządzeniu."
 Życzymy przyjemnego pobytu

 Właściciele Posesji MazurskaTajemnica.